InicioBibliografía

Bibliografía

Para a bibliografía específica sobre cada item, é preciso consultar a ficha correspondente. Esta páxina, constantemente actualizada, recolle exclusivamente aquelas contribucións resultantes do proxecto Nomes propios nas Cantigas de Santa María: persoas e lugares e relacionadas coa base de datos GloSabio:

Manuel Negri, "Su alcuni toponimi (ancora incerti) delle Cantigas de Santa María: chiarimenti alla luce del progetto 'GloSabio'", Carte Romanze, 11/2, 2023, pp. 143-171. DOI: https://doi.org/10.54103/2282-7447/21478